Postoperatieve revalidatie

Postoperatieve revalidatie bij het FysioHuis is therapie gericht op patiënten die een operatie hebben ondergaan aan een gewricht, spier of pees of zenuw.

De meest voorkomende operaties waarbij wij assisteren zijn:

  • Heupprothese
  • Knieprothese
  • Schouderprothese
  • Cuffrepair/ operatie aan de schouderpezen
  • Voorste kruisband revalidatie
  • Hernia-operatie
  • Laminectomie -operatie bij een vernauwing van het wervelkanaal

Oefenprogramma

Na het ontslag uit het ziekenhuis wordt soms thuis gestart met oefentherapie en advies. Zonodig leren wij u thuis met krukken lopen en adviseren wij bij het traplopen. Snel daarna kunt u terecht op de praktijk voor een oefenprogramma en het verbeteren van de functie van het gewricht:
Een goed werkend gewricht kan pas kracht zetten als het ook goed beweeglijk is. De fysiotherapeuten van het FysioHuis zijn goed in staat u hiermee te helpen.

Doel
Postoperatieve revalidatie heeft als doel de functie van het gewricht of pees te herstellen. Hierbij wordt ook gekeken naar de eisen die u stelt aan het gewricht in het dagelijkse leven. Zo moet een schouder bij een bovenhandse arbeider iets anders kunnen dan iemand die voornamelijk onderhands belast.

Revalidatie bij sporters vraagt om specifieke kennis en kunde. Duursporters vragen om andere training dan explosieve sporters. Ook leeftijd speelt een rol, al wil niet iedereen dat graag horen.

Verwijzing Fysiotherapie

Voor revalidatie na een operatie hebben wij in de meeste gevallen een verwijzing nodig vanuit het ziekenhuis of de huisarts. Wij verzoeken u deze mee te nemen bij de intake en het onderzoek.

Zodra uw operatiedatum bekend is, horen wij dit graag. Wij kunnen dan alvast rekening houden met de planning van de agenda.

Van Aandoening naar Beter

Afspraak maken?

Vul het formulier in, stuur een e-mail naar info@hetfysiohuis.nl of bel 0343 516 633